Kanbio letrari eta txekeari buruzko legea

Kambio letra eta txekeari buruzko legea


19/1985 Legea, uztailaren 16koa, kanbio-agiriena eta txekearena

(1985eko uztailaren 19ko BOE)

(Balore Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1998 Legea aldatu duen azaroaren 16ko 37/1998 Legeak aldatutakoa)

(1998ko azaroaren 17ko BOE)

(Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legeak aldatutakoa)
(Uztailaren 9ko 22/2003 Legeak aldatutakoa)

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak onetsia - 2008/11/04

DL: BI-527-09